Statuten, Privacyverklaring en Huishoudelijk Reglement