Koor

Pros Van Leeuw, de fel gewaardeerde dirigent van het Catharinakoor, na rijp beraad, het dirigeerstokje heeft overgedragen aan Jan Uten. De Catharinakring verleent hiermede graag aan Pros de titel van eredirigent.
Pros: van harte dank !!!!
Jan: veel succes !!!!
Op 1 april 2003 werd ons volkskoor opgericht. Op dit ogenblik telt het 27 leden. De repetities gaan voortaan door in het Het Beverbeekhuis en dit iedere week op donderdag vanaf 18.30 uur tot 20 uur.
Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom.
Peter Benoit erkende expliciet de autoriteit die uitgaat van het samen zingen. Na een foutieve uitvoering van één van zijn cantateliederen verbeterde hij zijn oorspronkelijke versie en noteerde in de kantlijn: "gewijzigd door zijne majesteit het volk".
Eerlijk toegegeven: iets dergelijks is ons Catharinakoor nog niet overkomen.

Optredens

  • Catharinakring zingt OLV van Vlaanderen in Santiago de Compostela 14-08-2005